CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Hol' Dir diese Lernkarten, lerne & bestehe Prüfungen. Kostenlos! Auch auf iPhone/Android!

E-Mail eingeben: und Kartensatz kostenlos importieren.  
Und Los!
Alle Oberthemen / Biologie / Plant en groei

PCFRUIT (16 Karten)

Sag Danke
13
Kartenlink
0
Bufferzone?
Is de afstand die er verplicht moet zijn tussen de laatste rij fruit en de openbare waterloop (rivier, sloot, beek of gracht).

In 2015 is de kwaliteitsnorm voor water 1 000 x strenger
dan in 2010.
Tags: Bufferzone
Quelle:
Kartensatzinfo:
Autor: lize
Oberthema: Biologie
Thema: Plant en groei
Schule / Uni: tolv
Ort: Sint-Truiden
Veröffentlicht: 10.06.2010
Tags: fruit
 
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (16)
actieve of werkzame stof (1)
bijsluiter (1)
Bloei (1)
Bufferzone (1)
dosis (1)
driftreductie (1)
fenologische stadia (1)
fenologische stadia van peer en appel (1)
Handelsnaam (1)
insecten en mijten (1)
nieuw middel (1)
onvolledige metamorfose (1)
Pcfruit (1)
resistentie (1)
spuitstelsel (1)
volledige metamorfose (1)
Missbrauch melden

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English