CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
2
Wat verstaan we onder correlatieve remming
beïnvloede van de plantendelen waarbij de ontwikkeling van de ene permanent voorrang geniet op de ontwikkeling van de andere
Tags: correlative remming
Source:
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English