CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
29
Planttemperatuur
* PLanttemperatuur : omgevingstemperatuur
* Temperatuur van de plant ligt tussen de 0°C en 40°C
* Temperatuurwordt geregeld door de verdamping
* als de temp daalt --> daalt de ademhaling en de verdamping in de serre
Bomen en struiken : worteltemperatuur bepalen de strat van de groei
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English