CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
26
In welke volgorde moeten middelen opgelost worden in het spuitstelsel ?
De WC- regel                    W P  > vast , poeder
                                            E  C 
> vloeibaar
a . 1/3 water toevoegen
B . De vaste middelen dan de vloeibare
c. laatste : meststoffen en bijvullen by 2/3 water
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English