CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / PCFRUIT
11
Resistentie?
Een insect is resistent (immuun) tegen middel A, wil zeggen dat middel A een onvoldoene werking heeft.

Fout gebruik (te hoge dosis, te dikwijls, verkeerde moment) zijn oorzaken van resistentie.

Om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep.
Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max. 1 keer/jaar ingezet worden.
Tags: resistentie
Source:
New comment
Flashcard info:
Author: lize
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English