CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
22
Wat verstaan w eonder resistentie?
Een insect is resistenttegen middel A , wil zeggen dat middel A een onvoldoende werking heeft . Fout gebruik : Te veel , te dikwijls .. zijn oorzaken van resistentie . om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep . Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max 1 keer / jaar ingezet worden
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English