CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
11
De hormonen in 2 groepen
Groiehormonen : * Auxine ; productie in de bladeren
                          * Gibberelinnen : productie in de wortels en vruchten
                           * Cytokinnen : Productie in de wortelsRemhormonen ;  Abcissine zuur : verkleuren van de bladeren
                                                         ( remmen v/ d groei v/d  plant )


                           * Ethyleen : rypingshormoon ( hierdoor rypt ffruit =                                            slechte kwaliteit .
                                               Gasvormig
                                              Praktyk : we kunnen ethyleen op appels spuiten om meer kleur te verkrygen , maar hierdoor hebben we een te kort uitstalleven
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English