CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
30
Invloed op de kieming
* Kiemsnelheid : - minimale kiemtemp
                             - optimale kiemtemp
                             - maximale kiemtemp


Praktijk : de boer zaait tarwe als de bodemtemp voldoende hoog is
Soms is een koudeprikkel noodzakelijk om te kiemen
Als de temp te hoog is gaat het zaad in kiemrust

New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English