CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Biologie / Plant en groei

Da moet gij zegge (17 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
0
De F.S.
6CO2 + 6H2O ==> C6H12O6 + 6O2

Spa rood + licht ==> suiker klontje + zuurstof
Tags: FS
Source:
2
Cardlink
0
A.D.
C6H12O6 + 6O2 ==> 6CO2 + 6H2O + warmte + ATP

ATP = energie = adenosine tri fosfaat

Tags: AD
Source:
3
Cardlink
0
Licht
   I.R.     Roggbiv      U.V.

Lang                         Kort

Warmte                     Energie

Rood    700 nm
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Indigo
Violet     400 nm

Plant heeft nodig rood en blauw. (groei)

Tags: Licht
Source:
4
Cardlink
0
BKE
==> serre

De korte golven van de zon worden omgezet in lange golven
door contact met grond of plant.
(Deze golven kunnen niet meer via het glas naar buiten.)

==> aarde

De korte golven van de zon worden omgezet in lange golven
door contact met grond of plant.
(Deze golven kunnen niet meer naar buiten, ze worden weerkaatst door de CO2-laag (en andere broeikasgassen.))
Tags: aarde, BKE, serre
Source:
5
Cardlink
0
Soorten belichting.
==> Assimilatiebelichting

Extra licht wordt toegediend tijdens lichtarme periodes om de groei (de F.S.) te stimuleren.

Bvb. bladgroenten.

==> Fotoperiodische belichting.

Af en toe licht bij geven om planten in bloei te krijgen in een niet normale periode.

Bvb. kortedagplanten en langedagplanten

Tags: FS, Licht
Source:
6
Cardlink
0
Indeling van hormonen
==> Groeihormonen

==> Remhormonen
Tags: hormonen
Source:
7
Cardlink
0
Groeihormonen
AUXINE : productie in de bladeren, eindscheuten. (wordt getransporteerd naar beneden)

GIBERELINNE : productie in de wortel en vruchten, zaden. (naar boven getransporteerd)

CYTOKINNINE : productie in de wortels. (naar boven)ALS [AUX] = [CYT + GIB] => GROEI STOPT !

ALS [CYT + GIB] > [AUX] => GROEI !

Tags: groeihormonen
Source:
8
Cardlink
0
Remhormonen
ABSCISSINEZUUR : verkleuren van debladeren
remmen/ stoppen met de groei van de plant. (beschermen winter)

a. kouder worden.
b. minder licht

ETHYLEEN : rijpingshormoon.
(bvb hoerdoor rijpt fruit, slechte kwaliteit als gevolg)

a. gasvorming.
b. praktijk: we kunnen ethyleen spuiten op appels om meer kleur te krijgen MAAR hierdoor kort uitstalleven.

Tags: remhormonen
Source:
9
Cardlink
0
wortelgroei, scheutgroei & vruchtgroei.
wortelgroei: twee groeigolven => voor- en najaar.

scheutgroei: maximum groei in de zomer.

vruchtgroei: tijdens groeiseizoen in de zomer.

Tags: groei
Source: groei
10
Cardlink
0
Correlatieve remming?
Onderlinge bëinvloeding van plantendelen onderling.
Waarbij vaak de ontwikkeling van het ene voorrang krijgt op het andere.
Tags: correlatieve remming.
Source:
11
Cardlink
0
Effect van fruit op bloemknopvorming?
Hoe meer fruit hoe minder bloemknoppen voor volgend jaar.
veroorzaakt door giberelinne.

Tags: bloemknopvorming.
Source:
12
Cardlink
0
Effect van jaarlijks niet of weinig snoeien.
- slechte lichtverdeling.

- bomen worden groot.

- kleine vruchten.

- lagere kwaliteit.

- kans op beurtjaar  als er niet voldoende gesnoeid wordt.
Tags: snoeien
Source:
13
Cardlink
0
Groeifactoren.
Licht

CO2

H2O

°C

Luchtbeweging

Tags: groeifactoren
Source:
14
Cardlink
0
KDP, LDP, DNP
KDP (korte dagplanten) => minder dan 8u licht. (voor- en najaar)

bvb: Narcis, Chrysant, ...


LDP (lange dagplant) => meer dan 12u licht. (zomer)

bvb: spinazie, sla, ...


DNP (dagnutrale planten) => geen belang hoeveelheid licht. (ganse jaar)

bvb: tomaat, zonnebloem, ...
Tags: KDP LDP DNP
Source:
15
Cardlink
0
Panttemperatuur.
* Planttemperatuur = omgevingstemperatuut.

* Tussen 0 en 40°C

* Wordt geregeld door de verdamping (plant voldoende water nodig)


temp. daalt => daalt A.D. en verdamping in de serre.

Bomen en struiken: worteltemp. bepaalt de start van de groei,
actief bij een bodemtemperatuur van 7°C.
Tags: planttemperatuur
Source:
16
Cardlink
0
Vegetatief of generatief.
Vegetatief: groei van de planten.
Generatief: bloei van de planten.

* Gevolg van veg./gen. karakter

=> planten worden ingedeeld in :

éénjarige = kiemt, groeit, bloeit en sterft af in 1 jr.

tweejarige = bloeit en sterft af in het tweedejr.
(heeft koude periode nodig)

Tags: generatief, vegetatief
Source:
17
Cardlink
0
Bronnen van koude bij tweejarige planten.
In de natuur : winter.
Kuntsmatig : frigo's = vernalisatie !

Vernalisatie = kunstmatige koudeprikkel waarbij het zaad omgezet wordt van vegetatief naar generatief.

Doorschieten = tweejarige planten schieen tochdoor in het eerste jaar.

oorzaak : koude op verkeerde moment.
Bij zaai of bij planten bvb witloof

- droogte stress
- hitte stress

Tags: koude tweejarige
Source:
Flashcard set info:
Author: lize
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010
Tags: licht
 
Card tags:
All cards (17)
aarde (1)
AD (1)
BKE (1)
bloemknopvorming. (1)
correlatieve remming. (1)
FS (2)
generatief (1)
groei (1)
groeifactoren (1)
groeihormonen (1)
hormonen (1)
KDP LDP DNP (1)
koude tweejarige (1)
Licht (2)
planttemperatuur (1)
remhormonen (1)
serre (1)
snoeien (1)
vegetatief (1)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English