CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Biologie / Plant en groei

PCFRUIT (16 Cards)

Say thanks
11
Cardlink
0
Resistentie?
Een insect is resistent (immuun) tegen middel A, wil zeggen dat middel A een onvoldoene werking heeft.

Fout gebruik (te hoge dosis, te dikwijls, verkeerde moment) zijn oorzaken van resistentie.

Om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep.
Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max. 1 keer/jaar ingezet worden.
Tags: resistentie
Source:
Flashcard set info:
Author: lize
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010
Tags: fruit
 
Card tags:
All cards (16)
actieve of werkzame stof (1)
bijsluiter (1)
Bloei (1)
Bufferzone (1)
dosis (1)
driftreductie (1)
fenologische stadia (1)
fenologische stadia van peer en appel (1)
Handelsnaam (1)
insecten en mijten (1)
nieuw middel (1)
onvolledige metamorfose (1)
Pcfruit (1)
resistentie (1)
spuitstelsel (1)
volledige metamorfose (1)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English