CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Hol' Dir diese Lernkarten, lerne & bestehe Prüfungen. Kostenlos! Auch auf iPhone/Android!

E-Mail eingeben: und Kartensatz kostenlos importieren.  
Und Los!
Alle Oberthemen / Biologie / Plant en groei

PCFRUIT (16 Karten)

Sag Danke
1
Kartenlink
0
Verschil tussen insecten en mijten.
Insecten : 6 poten.

Mijten : 8 poten.

Tags: insecten en mijten
Quelle:
2
Kartenlink
0
Fenologische stadia.
Winterrust stadia
Schuivende knop
Zwellende knop
Openbarstende knop
Muizenoorstadium => schurft
Groene kluster
Groene knop
Wit (peer) / Roze (appel) knop
Begin bloei
Volle bloei => chemische vruchtdunning
Eindbloei
Bloemenrui
10-20mm
Vruchtrui => vruchten die kleiner zijn als 12mm
Vruchtrui
Tags: fenologische stadia
Quelle:
3
Kartenlink
0
Volledige metamorfose
Ei

Larve => vreten

Pop

Adult

Sommige insecten hebben 2 of meer generaties per jaar.
(hangt af van het weer en eten.)

Tags: volledige metamorfose
Quelle:
4
Kartenlink
0
Onvolledige metamorfose.
Ei

Larve

Adult


Geen pop (minder kans op overleven, soort bescherming)
Tags: onvolledige metamorfose
Quelle:
5
Kartenlink
0
Fenalogische stadia van peer en appel.
De peer is vroeger dan de appel. (meer vorst gevaar)

Later pluktijdstip van appel.
Tags: fenologische stadia van peer en appel
Quelle:
6
Kartenlink
0
Hoelang duurt het om een nieuw middel herkent te maken?
10 à 15 jaar.
Tags: nieuw middel
Quelle:
7
Kartenlink
0
Waar gebeuen deze testen?
Pcfruit (Velm, Kerkom)
Tags: Pcfruit
Quelle:
8
Kartenlink
0
Actieve stof of werkzame stof.
...is de naam voor de chemische formule die verantwoordelijk is voor de werking van het middel.

(Doden van insecten of mijten of schimmels ofonkruiden.)
Tags: actieve of werkzame stof
Quelle:
9
Kartenlink
0
Handelsnaam?
De actieve stoffen worden op de markt gebracht met een naam gekozen door de firma.

Wanneer de handelsnaam in het rood staat dan heeft die een uiterste verkoop en gebruiksdatum.

Tags: Handelsnaam
Quelle:
10
Kartenlink
0
Dosis?
De vermelde dosis: de herkende dosis.
Zij wordt weergegeven in ml of gram/ha boomhoog of loofwandoppervlakte.

Tags: dosis
Quelle:
11
Kartenlink
0
Resistentie?
Een insect is resistent (immuun) tegen middel A, wil zeggen dat middel A een onvoldoene werking heeft.

Fout gebruik (te hoge dosis, te dikwijls, verkeerde moment) zijn oorzaken van resistentie.

Om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep.
Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max. 1 keer/jaar ingezet worden.
Tags: resistentie
Quelle:
12
Kartenlink
0
Informatie over de bloei?
D.m.v. een gekleurd blokje (rood/groen) wordt aangegeven of het middel gebruikt mag worden tijdens de bloei.

Middelen met een rood vakje = zijn giftig voor bijen zi mogen tijdens de bloei niet ingezet worden.
Tags: Bloei
Quelle:
13
Kartenlink
0
Bufferzone?
Is de afstand die er verplicht moet zijn tussen de laatste rij fruit en de openbare waterloop (rivier, sloot, beek of gracht).

In 2015 is de kwaliteitsnorm voor water 1 000 x strenger
dan in 2010.
Tags: Bufferzone
Quelle:
14
Kartenlink
0
Driftreductie?
Drift is het zweven van waterdruppels die actieve stof bevatten.
Het verminderen van deze drift noemen we driftreductie.

In de praktijk wordt deze driftreductie gerealiseerd door aangepaste spuitdopen we noemen deze doppen: antidriftdoppen.
Tags: driftreductie
Quelle:
15
Kartenlink
0
Welke volgorde moeten middelen opgelost worden inhet spruitstelsel?
De 'WC-regel'

W P  => p: vast, poeder.
C => e: vloeibaar.

a. Begin 1/3 water.
b. de vaste middelen daarna de vloeibare.
c. laatste: meststoffen en bijvullen met 2/3 water.Tags: spuitstelsel
Quelle:
16
Kartenlink
0
Punten op een bijsluiter/ etiket?
1. actieve stof.
2. handelsnaam.
3. herkede dosis.
4. resistentiegroep.
5. toepassing tijdens bloeiperiode.
6. wachttijd.
7. bufferzone.
8. driftreductie.
9. mengvolgorde.
10. max. aantal toepassingen.

Tags: bijsluiter
Quelle:
Kartensatzinfo:
Autor: lize
Oberthema: Biologie
Thema: Plant en groei
Schule / Uni: tolv
Ort: Sint-Truiden
Veröffentlicht: 10.06.2010
Tags: fruit
 
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (16)
actieve of werkzame stof (1)
bijsluiter (1)
Bloei (1)
Bufferzone (1)
dosis (1)
driftreductie (1)
fenologische stadia (1)
fenologische stadia van peer en appel (1)
Handelsnaam (1)
insecten en mijten (1)
nieuw middel (1)
onvolledige metamorfose (1)
Pcfruit (1)
resistentie (1)
spuitstelsel (1)
volledige metamorfose (1)
Missbrauch melden

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English