CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Biologie / Plant en groei

PCFRUIT (16 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
0
Verschil tussen insecten en mijten.
Insecten : 6 poten.

Mijten : 8 poten.

Tags: insecten en mijten
Source:
2
Cardlink
0
Fenologische stadia.
Winterrust stadia
Schuivende knop
Zwellende knop
Openbarstende knop
Muizenoorstadium => schurft
Groene kluster
Groene knop
Wit (peer) / Roze (appel) knop
Begin bloei
Volle bloei => chemische vruchtdunning
Eindbloei
Bloemenrui
10-20mm
Vruchtrui => vruchten die kleiner zijn als 12mm
Vruchtrui
Tags: fenologische stadia
Source:
3
Cardlink
0
Volledige metamorfose
Ei

Larve => vreten

Pop

Adult

Sommige insecten hebben 2 of meer generaties per jaar.
(hangt af van het weer en eten.)

Tags: volledige metamorfose
Source:
4
Cardlink
0
Onvolledige metamorfose.
Ei

Larve

Adult


Geen pop (minder kans op overleven, soort bescherming)
Tags: onvolledige metamorfose
Source:
5
Cardlink
0
Fenalogische stadia van peer en appel.
De peer is vroeger dan de appel. (meer vorst gevaar)

Later pluktijdstip van appel.
Tags: fenologische stadia van peer en appel
Source:
6
Cardlink
0
Hoelang duurt het om een nieuw middel herkent te maken?
10 à 15 jaar.
Tags: nieuw middel
Source:
7
Cardlink
0
Waar gebeuen deze testen?
Pcfruit (Velm, Kerkom)
Tags: Pcfruit
Source:
8
Cardlink
0
Actieve stof of werkzame stof.
...is de naam voor de chemische formule die verantwoordelijk is voor de werking van het middel.

(Doden van insecten of mijten of schimmels ofonkruiden.)
Tags: actieve of werkzame stof
Source:
9
Cardlink
0
Handelsnaam?
De actieve stoffen worden op de markt gebracht met een naam gekozen door de firma.

Wanneer de handelsnaam in het rood staat dan heeft die een uiterste verkoop en gebruiksdatum.

Tags: Handelsnaam
Source:
10
Cardlink
0
Dosis?
De vermelde dosis: de herkende dosis.
Zij wordt weergegeven in ml of gram/ha boomhoog of loofwandoppervlakte.

Tags: dosis
Source:
11
Cardlink
0
Resistentie?
Een insect is resistent (immuun) tegen middel A, wil zeggen dat middel A een onvoldoene werking heeft.

Fout gebruik (te hoge dosis, te dikwijls, verkeerde moment) zijn oorzaken van resistentie.

Om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep.
Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max. 1 keer/jaar ingezet worden.
Tags: resistentie
Source:
12
Cardlink
0
Informatie over de bloei?
D.m.v. een gekleurd blokje (rood/groen) wordt aangegeven of het middel gebruikt mag worden tijdens de bloei.

Middelen met een rood vakje = zijn giftig voor bijen zi mogen tijdens de bloei niet ingezet worden.
Tags: Bloei
Source:
13
Cardlink
0
Bufferzone?
Is de afstand die er verplicht moet zijn tussen de laatste rij fruit en de openbare waterloop (rivier, sloot, beek of gracht).

In 2015 is de kwaliteitsnorm voor water 1 000 x strenger
dan in 2010.
Tags: Bufferzone
Source:
14
Cardlink
0
Driftreductie?
Drift is het zweven van waterdruppels die actieve stof bevatten.
Het verminderen van deze drift noemen we driftreductie.

In de praktijk wordt deze driftreductie gerealiseerd door aangepaste spuitdopen we noemen deze doppen: antidriftdoppen.
Tags: driftreductie
Source:
15
Cardlink
0
Welke volgorde moeten middelen opgelost worden inhet spruitstelsel?
De 'WC-regel'

W P  => p: vast, poeder.
C => e: vloeibaar.

a. Begin 1/3 water.
b. de vaste middelen daarna de vloeibare.
c. laatste: meststoffen en bijvullen met 2/3 water.Tags: spuitstelsel
Source:
16
Cardlink
0
Punten op een bijsluiter/ etiket?
1. actieve stof.
2. handelsnaam.
3. herkede dosis.
4. resistentiegroep.
5. toepassing tijdens bloeiperiode.
6. wachttijd.
7. bufferzone.
8. driftreductie.
9. mengvolgorde.
10. max. aantal toepassingen.

Tags: bijsluiter
Source:
Flashcard set info:
Author: lize
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010
Tags: fruit
 
Card tags:
All cards (16)
actieve of werkzame stof (1)
bijsluiter (1)
Bloei (1)
Bufferzone (1)
dosis (1)
driftreductie (1)
fenologische stadia (1)
fenologische stadia van peer en appel (1)
Handelsnaam (1)
insecten en mijten (1)
nieuw middel (1)
onvolledige metamorfose (1)
Pcfruit (1)
resistentie (1)
spuitstelsel (1)
volledige metamorfose (1)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English